3, 4, 5, 6 e 7 DE XANEIRO DE 2019  


Hai dez anos rematamos en Londres unha viaxe na que percorrimos Gran Bretaña en coche durante varias semanas. Naquel momento esta grande urbe non nos gustou demasiado, a diferencia do resto do país que nos parecera fantástico, aínda que deixaronnos abraiados os dous principais museos de Londres, o Museo Británico e o Museo de Historia Natural. Quedamos con ganas de ver ambos museos con máis calma, pois a variedade e amplitude dos fondos expostos desfrútanse máis dispoñendo de tempo.

3, 4, 5, 6 e 7 DE XANEIRO DE 2019   Hai dez anos rematamos en Londres unha viaxe na que percorrimos Gran Bretaña en coche durante var...

25  E 26 DE AGOSTO DE 2018  


En Estonia seguimos un plan semellante ao que fixemos en Letonia, adicando sendos días á ver o un dos seus parques naturais e a súa capital, Tallín. A paisaxe destas repúblicas é bastante monótono e, fóra de vilas e cidade, consiste nunha chaira cuberta de bosque de coníferas interrumpida ocasionalmente por prados para pasto e granxas illadas. O parque natural de Lahemaa é representativo do que é o entorno natural aquí. O bosque de coníferas chega á beira do mar, onde non hai cantís ou desniveis, e todo o terreo da franxa costeira está ao nivel da auga. Toda a costa aparece salpicadas de bloques erráticos, pedras que chegaron ata aquí desde Finlandia a lombos dos glaciares que cubrían estas latitudes ata hai 10000 anos.

25  E 26 DE AGOSTO DE 2018   En Estonia seguimos un plan semellante ao que fixemos en Letonia, adicando sendos días á ver o un dos se...

23 E 24 DE AGOSTO DE 2018  


Tras un cómodo traxecto en autobús desde San Petersburgo e dúas horas de trámite na fronteira, chegamos a Tallin, capital de Estonia, para iniciar un corto percorrido por dúas das repúblicas bálticas. Estonia, Letonia e Lituania teñen cada unha identidade cultural propia, marcada principalmente por diferencias lingüisticas e relixiosas, pero a súa proximidade xeográfica e o seu devir histórico paralelo fixo que se fale delas como estados vinculados dalgún xeito.

23 E 24 DE AGOSTO DE 2018   Tras un cómodo traxecto en autobús desde San Petersburgo e dúas horas de trámite na fronteira, chegamos ...

19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018  


A principios do século XVIII o zar Pedro I o Grande entendeu que Rusia necesitaba unha saída ao mar para comerciar co resto de Europa. No sur o Mar Negro estaba baixo dominio do Imperio Otomano e no norte o ártico conxélase no inverno, así que só lle quedaba a opción do oeste, o Mar Báltico. Na desenbocadura do río Neva había un asentamento sueco, polo que o zar declaroulle a guerra a Suecia, botounos da rexión e construiu desde cero unha nova cidade que se chamaría San Petersburgo. En 1712, nove anos despois de iniciarse a construción, trasladou alí a capital desde Moscú.

19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018   A principios do século XVIII o zar Pedro I o Grande entendeu que Rusia necesitaba unha saída ao ma...